понеделник, 2 юли 2007 г.

SpOmEn4eTa

АкО нЯкОй гОвОрИ зАд гЪрбА тИ..гОрдЭй сЭ С тОвА,чЭ сИ ПрЭд нЭгО [!] КЭфи сЭ нА врАгОвЭтЭ Си..зАщОтО Си вИнАгИ В глАвАтА иМ, нО нИкОгА В кРАкАтА иМ...

Iskam sylzi ot kryv....iskam da kysam ot ustnite plyt....iskam leglo v prysta....iskam I TEB sled smyta!!!

ЗнаМ КоЯ Да БъДа,ЗнаМ ЗаЩо сЪм ЛуДа,ЗнаМ И КолКо СтРуВа ЦяЛаТа ЦеНа.ЗнаМ КоГо ЦеЛуВаМ и ЗнаМ КакВо РиСкуВаМ[!]


ИсТиНсКа, МиЛа, НеЖнА и ДоБрА!Но яДоСаТ лИ мЕ, сТаВаМ дЯвОл В тЯлО нА жЕнА!!!

Не СъМ ЛюБоВтА тИ еДиНсТвЕнА,нО тРуДнО щЕ Ме ЗаБрАвИш!ЗаЩоТо СъМ Мила, НепоКориМа И ИсТиНсКа!ЗаЩоТо МиНаВаМ пРеЗ дНиТе тИ и пАлАвО тЕ пРивЛичаМ,НадНичаМ ХлАпАшКи В оЧиТе Ти...И нА НиКоЯ нЕ ПриЛичаМ!

°•° КрАсИвА, мНоГо ДиВа, зАкАчЛиВа, ЗаЯдЛиВа, рЯдКо ПрОщАвА, нО вИнАгИ сИ зАсЛужАвА! Ей ТвА Съм Аз И нЕ ми ПуКа За Вас •°

И кФо...оБиЧаМ тЕ...нЕ КрИя!И КфО?мРаЗиШ мЕ...ХаХа Ще сЕ нАпИя!С ПрАвЕжИ гАдНи Ми ИзЛиЗаШ...И ТъПи КуЧкИ мИ ЗаБиВаШ...и КфО...БоЛи Ме Не оТрИчАм И зА жАлОсТ ВиНаГи щЕ тЕ ОбИчАм...!


Кфо ИсКаШ сЕгА оТ мЕн!?Да Не Би ОнАя ДрУгАтА Да Те ОсТаВи НеЗаДоВоЛеН!АмМм ПиЧ Аз ДА Не СъМ Ти ИгРаЧкА нЕ вСеКи ПъТ мОжЕ дА иДвАш ПрИ мЕн КоГАТо Ти Съ ПлАчКа...

ЗнAм,Че тЕ боЛи..ВиЖдAм Тв0иТе сЪлЗи..иСкAш Дa Си С мЭн НaлИ..Но нЯмA дA Ме ИмAш Ти.. С тЕбЕ лЕкО сЪм ЖеСтОкА...пРоСтО аЗ сЪм СкЪпА сТоКа ..НяМа Да Ме ПрИтЕжАвАш...СоРи СлАдЪк СаM OсТаВаШ.

За кОй пЛаЧа?зА КоЙ аЗ миСлЯ в БеЗсъНнИте сИ ноЩи...?зА коЙ бИх ДАлА жИВоТа сИ?!кАк ТаКа За КОй?За ОНЗИ КОЙТО ОБИЧАМ , нО нЕ мОжЕ дА БъдЕ с МеН !!!
лИгЛа сЪм бИлА-пРеДи тИ хАрЕсФашЕ!кУрВа сЪм БиЛа-щОт ОБиЧаМ ДрУг лИ!сЪжАлЯвАш чЕ сИ БиЛ с МенЕ-тОгАвА щО пЛачЕш!нА мЕн нЕ сИ мИ нУЖен вЕчЕ иМаМ нЕгО!a тИ кФо имАш..?!

Щом оТвоРя очИ и сПрА дА мЕчТаЯ...ЛюБовТа иЗчЕзВа и оТн0в0 иДвА кРаЯ нА нАдЕжДаТа и мЕчтИтЕ...оТн0в0 иДвА рЕд нА сАм0тАтА и СъЛЗиТе..

..И кФо КаТ тЕбЕ е ЦеЛуВаЛ НаЛи ПрЕз ТвА вРеМе МеНе Е рЕвНуВал.И КфО кАт ТеБе Е ЕбаЛ нАлИ пАк За МеНе Е мЕчТаЛ.и Ся За КвО сЕ нАдУвАш От МеН ПоВеЧе Не СтРуВаШ.

Как Да Ти Кажа Че Те оБичАм, КоГатО Те ГледаМ с ДруГа Да ВърВиш? Как Да Ти КаЖа Че По ТеБ сЕ УвлИчаМ, КогАт0 с РадоСт Не Ме ПозДраВи? Как Да Ти Кажа Че По Теб КопНея, КоГато оБиДи БезБроЙ Ми Дари? Как Да Ти КаЖа чЕ НаСила Се Смея ЗащоТо ОтВъТре Ме БоЛии!!

Как тихичко си капеха листата и вятърът ги носеше навред, за сетен път си сляха ту естата, раздяла вечна бе за тях. Защо ли тя престана да ми пише? Защо постъпваш с мен така? И без да хленчи и въздиша, достатъчно той си изпълняваше дълга. Една вечер преди наряда получи дълго очакван плик. "Прости, пости, че се омъжих, скъпи!" - прочете бавно младия войник. Остави писмото, взе противогаза, изчисти на автомата си цефта и в тъмната вечер отиде той да пази на младото семейство радоста. Съдба, съдба, защо си тъй жестока!? Защо отне ми първата любов? Върни ми я тя трябва да е моя!! Върни ми я, върни!

Не Е ВаЖнО Да Си ВсИчКо За ВсИчКи,а НеЩо За НяКоГо!За СвЕтА МоЖе Да Си СаМо ЧоВеК,Но За ЕдИн чОвЕк Да Си ЦеЛиЯт сВяТ!!!

MaLkA I sLAdkA Za BatKoVcIte Sum ZaGaDkA sAmO s PoGlEd Gi PlEnQvAM,s UsMiVkA oPiToMqVaM,a s CeLuVkA oPoStU6AvAm Na KoiTo Mu StIsKa,DA mE pOiSka!!!

ЗнAм,Че тЕ боЛи[!]...ВиЖдAм Тв0иТе сЪлЗи [!] ...иСкAш Дa Си С мЭн НaлИ[?]...Но нЯмA дA Ме ИмAш Ти...[!] С тЕбЕ лЕкО сЪм ЖеСтОкА...пРоСтО аЗ сЪм СкЪпА сТоКа [!]...НяМа Да Ме ПрИтЕжАвАш...СоРи СлАдЪк СаМ оСтАвАш [!]...


НeПоЗнаТи ХоРа.НеПоЗнаТи ЛиЦа.НеПоЗнаТи ДуШи.НеПоЗнаТи СъРца.И ВсЕкИ Се МиСлИ За ОрИгИнаЛеН,Не ОсЪзНаВа КаК СтаВа БаНаЛеН...А ИсТиНсКиТе Са ТоЛкОва МаЛкО,ТоВа Не Е Ли ЖаЛкО?!ДуМи,ЧуВсТва И МеЧтИ,ВсИчКиТе Ли Са СаМо ИзПиТаНи ЛъЖи...[

Ne e vajno koi kakvo govori zad garba ti,vajnoto e kogato se obarnesh vsichki da malchat!!!

Shte pla4e6 no 6te bade kasno,6te gniq az v grob studen.Shte celuva6 bukvi vmesto ustni,6te pregra6ta6 krasta vmesto men!!!

KoGaTo NqMa KaKvO Da Mi KaJeTe-YsTa Ne OtVaRqItE.KoGaTo NqMa KaKvO Da Mi PoKaJeTe-Ne Se OtVaRqItE.I KoGaTo Ne VdQvAtE-ZaEbEtE Da RaZsUjDaVaTe,Za6ToTo ZaBrAvQtE 4e Ot VsI4Ko ToVa SaMo Se IzLaGaTe....

ТаКаВа СъМ нЕ сЪм ИдЕаЛна,ТаКаВа СъМ еМоЦиОнАлНа ,ТаКаВа СъМ нЕ сЕ пРоМеНяМ За дРуГа НиКоГа Не Се ЗаМеНяМ ! ! !

Маслинка,лед,мартини- наздраве за много години. Весел,здрав,засмян и цяла година пиян, но не от домашна ракия, а от любовна магия!!!

Бъди като небето-усмихвай се след всяка буря:)Бъди като тревата-изправяй се,когато те прегазят:)Бъди като звездите-близка и далечна,даряваща любов и светлина!


кФо иСкАш сЕгА от мЕн?!дА нЕ Би онАя дРугАтА дА тЕ остАвИ нЕзАдОвОлЕн!АмМ пИч Аз дА нЕ сЪм тИ иГрАчкА нЕ всЕкИ пЪт мОжЕ дА иДвАш прИ мЕн кОгАтО тИ сЪ плАчкА илИ пО тОчнО кОгАт тИ сЕ e*e пФф БъДи дОБрО мОмчЕ илИ тЯ иЛи Аз иЗбоРъ E тФоЙ.ИлИ нЕйН иЛи МоЙ!

ДеСеТ БеЗ ДеСеТ СъБоТа ВеЧеР-АлО,КъДе Си?ВрЕмЕ е ВеЧе!ЯкИ ПаРчЕтА ПуСкА DJ-я,ЛоШи МоМчЕтА ДрЪзКо Се СмЕяТ!СмЕлИ ДеВоЙкИ СкАнДаЛиЗиРаТ,ВлЮбЕнИ ДвОйКи Се АкТиВиРаТ!СиВиЯ ДеЛнИк АдСкИ ИзГлЕжДа,В СъБоТа ВсИчКо Се ПрЕзАрЕжДа!!!

зНая,чЕ нИ мЪ хаРесВът..зНая,чЕ зЪ мЕн зЛораДсТваТ...мЪ жИвОтЪ е ТаКъфф,трУднУ е дЪ БъдЕш пРъф!!!


pAri Moje6 Da KupI6 Ku6tA,nO nE i dOm.S pAri Moje6 Da KupI6 LegLo,nO Ne i Sun.S paRi MojE6 Da KupI6 PoloJeniE,nO ne I UvaJenIe.S ParI mOje6 Da Kupi6 Kruv,No nE i jiVot.S Pari Moje6 Da kupI6 Sex,nO ne i Lubov...!!!

кФо иСкАш сЕгА от мЕн?!дА нЕ Би онАя дРугАтА дА тЕ остАвИ нЕзАдОвОлЕн!АмМ пИч Аз дА нЕ сЪм тИ иГрАчкА нЕ всЕкИ пЪт мОжЕ дА иДвАш прИ мЕн кОгАтО тИ сЪ плАчкА илИ пО тОчнО кОгАт тИ сЕ e*e пФф БъДи дОБрО мОмчЕ илИ тЯ иЛи Аз иЗбоРъ E тФоЙ.ИлИ нЕйН иЛи МоЙ!

ObI4a6 Li ObI4Ai SiLnO,MrAzI6 Li MrAzI ZaViNaGi,Ne SaJaLqVaI NiKoGa Za Ni6To Za6ToTo EdVa Li NqKoi TeB 6Te SaJaLi!Pla4I SiLnO SmEi Se VisOko,ObI4Ai SiLnO i OtMa6aVaI JeStOkO!!

NaRaNi Me!ZnaEsh g0,Nali?PlaKaH!Shte PlaCheSh i Ti!VikAh!Ne OtGoV0ri,NaLi?MoliH!ShtE MoliSh i Ti!IskAh!No NyaMah,Nali?LyGaH!No Lyga i Ti!StrAdAh!ZnaEsH NaLi?ObiChaH!ShtE ObiChaSh i Ti!

Ti Na DiVaNa SpSh a Az LeJa SaMa,SaNqT Ne Me LoVi,TaM Ti E MqStOtO KrE6tQh Do Ei SeGa,DyMitE Ne VZiMaM Na Zad Ot EdiN InaT....


PrAvQ KvOtO IskAm,ObI4KaM kOItO Si IsKaM.a hOrSkOtO mNeNiE sLeD mOetO pOgReBeNiE......!!!

Obi4a6 li obi4ai silno... Mrazi6 li mrazi zavinagi...Ne sajalqvai nikoga za ni6to za6toto edva li nqkoi teb 6te sajali...Pla4i tiho,Smei se visoko,Obi4ai silno...i otma6tavai jestoko!!!

Az znam, che vsichko ni deli-i vqtara,i horata,i mraka.Az znam i mnogo me boli,no vapreki tova te chakam!

Нарани ме! Знаеш го, нали?Плаках! Ще плачеш и ти!Виках! Не отговори нали?Молих! Ще молиш и ти!Исках! Но нямах нали?Лъгах! Но лъга и ти!Страдах! Знаеш нали?Обичах! Ще обичаш и ти!...

В моя свят си ти мечта и на сърцето даде пак крила! С теб към рая сте вървим и никога не сте се разделим..това е мечтата на моето сърце - дар които държиш в твоите ръце! От целувките ти ще живея и за друг не ще копнея!

Върви напред И никога не спирай, дори сърцето да боли! Не се обръщай назад, недей се взира, дори сърцето да кърви! Върви напред И никога не се обръщай! И никога не съжалявай за отминалите дни! И знай, че тоз, които те обича, ще дойде сам при теб облян всълзи!

Когато небето стане розово и водата зелена, когато цветята станат грозни и ангелите лоши, когато сърцето ми спре да бие ,тогава ще спра да мисля за теб!!!

Мисля за теб постоянно, обсебил си ме тотално, искам те моментално, дори и да е фатално!

0т зоопaркa казаха че са изгубили 3 мечета! Първото го намерили да чете книжка, второто да играе мач.. а третото... най-сладкото .. да чете това смс-чеее

Хей момче прекрасно, нека ти е ясно, че хвана ли те на тясно, ще те целуна страстно!

Ако си ми ядосан.... можe дa ми върнеш всичкитe цeлувки!

Едни очи не мога да забравя, едни очи ме карат да не спя, едни очи в сърцето ми остават и като въглен ме горят!

С невинни мънички ръце ти бръкна в моето сърце, мина месец, мина втори раната не се затвори и все към тебе ме влече - 0бичам те от все сърце!
0тнема минутка да харесаш някого, час да осъзнаеш, че си влюбен, ден за да го обикнеш, но после цял живот не ти стига да го забравиш !!!

Защо се влюбих в теб маймуно... Защо направих този грях... Нима няма други чуми, та точно теб избрах...

Кажи ми някога да си обичал, но не на думи или на шега. Кажи ми някога да си разбирал какво е всъщност любовта!!!

Има удари които понасяме, има болка която търпим! Има спомени които отнасяме в нощите когато не спим. Защо има обич която намираме, но не можем да я споделим?!?

0бичах те и още те обичам, за теб си мисля до зори. Макар това пред всички да отричам, пред всички и пред себе си дори !

Да обичаш е съвсем човешко, но понякога човек греши и тази малка грешка голямо щастие руши!!!

Една момиче плаче, един моряк тъжи, една любов потъна в морето от лъжи!21. Никога не е късно да направиш на мръсника мръсно, колкото по - късно, толкова по - мръсно!

0бичам те през векове и ери. 0бичам те през огън и вода. Сърцето ми докрай е твое дори и след смърта. Какво са векове и ери? Какво е всъщност вечността? И в друг живот ще те намеря и пак сърцето си ще ти даря!

Маслинка, лед, мартини наздраве за много години. Весели, здрави, засмяни и пияни, но не от домашна ракия, а от любовна магия!!!!

Плачи тихо, смей се високо, люби силно и отмъщавай жестоко!

0тивам си защото те обичам! Целувките си с друга сподели, но не бъди към нея безразличен, а цялата си обич и дари !

Един мъж оценява една жена, когато я загуби и друг в нея се влюби!

Не се повтарят старите времена и първата любов не се завръща. Макар и вечна любовта, тя никога не е една и съща!

Бях момиче с гордост и воля! Гледах от горе, не търсиш опора! 0т както те срещнах на Бога се моля, да ме направи поне за мъничко твоя!

Искам да ти кажа нещо много важно! Значи... и така! А-а-а ... о да! Да кажа, че искам да кажа всъщност какво трябваше да кажа? Мамка му! ОК! Да кажа просто 0бичам те!

.Липсва ми плюшеното мече ...Ще спинкаш ли с мен ?

0бичам те, когато идваш, когато сядаш тихичко до мен ... 0бичам те когато си отиваш и те търся всеки ден след ден... 0бичам те, когато ми говори, когато свенливо ме гледаш с очи ... 0бичам те, когато се усмихваш и потъваш в моите сълзи ..0бичам те, когато те сънувам, когато изгарям в огън от страст ... 0бичам те, когато те прегръщам и над тебе търся власт! 0бичам те, когато другите те мразят и когато плачеш дори! 0бичам те, когато ми се смееш и когато ме мразиш дори !!!

. Искам да те имам, но не мога! Нещо пречи, нещо ни дели ! Чуй 0бичам те до изнемота, но малко е това за теб нали ? Как трудно е да шепнеш СБ0Г0М, когато искаш да извикаш ОСТАНИ, когато любовта загива, а нямаш сили с нея да загинеш ти !

Акo обичаш някои и това боли, обичаи го дори и наранен да си! Ако някой теб обича запомни, че би трябвало и него да боли !

Аз зная малко тъжна песен, по - тъжна от самата есен. 0т нея кръв се лее. Горко на този този, който я запее. А тази песен се нарича "0бичам го, не ме обича.." :(

Скъпа моя сънувам те вечер по нощничка и чорапки изпрани с Co0c0lin0. Гушнала мечето Co0c0lin0 и то ми се плези, че гушкаш него, а не мен ...

Не ме чакай в гората-нямам бензин в колата,чакай ме в леглото идвам с колелото!

Звезда си ти за мен!В беззвездна нощ звезда!За тебе мисля всеки ден!За твоята неземна красота!

Когато заспиш,когато падне светлосинкавата светлина на нощта, тогава ще дойда,ще пристъпя тихо към теб и нейно ще докосна с устни твоите,ти ще помръднеш,а аз ще си ида,за да те срещна отново в съня!

Един съвет - пази се! Една молба - не се променяй! Едно желание - не ме забравяй! Една лъжа - не те обичам! Една истина - липсваш ми!

Ти си мисълта с която заспивам, ти си съня които сънувам, ти си усмивката на моите устни, ти си сълзите солени и вкусни, ти си мечтата за красиво и нежно, ти си стиха захвърлен небрежно, ти си волната птица в небето, ти си човека стигнал до сърцето!

Ako zagubish men,az shte zagubq teb,no ti shte zagubish poveche,zashtoto men shte me obicha vseki,a teb nikoi-kato AZ!!!

17 коментара:

~#~kote__to~#~ каза...

mn qki spomen4eta{}
otmen 6+ ixixiix

булчински и абитуриентски чанти каза...

mnoo gotini spomen4eta super sa

€xтÂzzÿ-طÂطY° каза...

mN qK! sPomEnChEtA =)

bff_mimsy каза...

mn qki spomeni Скъпа моя сънувам те вечер по нощничка и чорапки изпрани с Co0c0lin0. Гушнала мечето Co0c0lin0 и то ми се плези, че гушкаш него, а не мен ... toq me efi nai-mnogo ;pP

daq каза...

mn sa qka daje az imam tetradka za spameni :)

emkata12345 каза...

mn e qko

skorpion4ety_ooo! каза...

super yaki somen4eta,koito opisvat jivota na horata!tenksssss
YAKO!

##@@@!!MuNu MaYs4eTy ##@@@!! каза...

mn mn mn sa hubavi spomen4etata

yuzarena каза...
Този коментар бе премахнат от автора.
yuzarena каза...
Този коментар бе премахнат от автора.
ren4etyyy каза...
Този коментар бе премахнат от автора.
ren4etyyy каза...

brao mn qki spomen4eta

didencetyy каза...

mn qki spomen4eta :*:*:*:*:*:*

didencetyy каза...

mn qki spomen4etaa :*:*:*:*(h)

didencetyy каза...

mn qki spomen4etaa :*

didencetyy каза...

mn qki spomen4eta :*:*:*:*

didencetyy каза...

mn qki spomen4etaa :*:*:*:* (h)