понеделник, 2 юли 2007 г.

ShEgIChKa :D

Една малка
която ще ви
донесе
много щастие!
Един ден, една стара
дама влиза в
Канадската
Национална Банка с
голяма чанта пълна с
пари. Тя настоява да
говори с президента на
банката, защото иска
да отвори спестовна
сметка и твърди, че
има много пари.
След доста
разговори и спорове
един служител
завежда старата дама
в офиса на
президента.Президентът я пита
колко пари иска да
внесе.Тя отговаря 165.000
$, докато оставя
парите на бюрото
му.
Любопитен, той я
пита как е успяла да
събере толкова
много пари.Старата дама му
отговаря, че се
обзалага.Президентът, доста
учуден, я пита: “Как
по-точно се
обзалагате?”
А старата дама
отговаря:
“Например,
обзалагам се с вас,
на 25 000$, че
тестисите ви са
квадратни.”


Президентът започва
да се смее и казва че
такива облози не
могат да бъдат
спечелени!
Старата дама
отговаря: “Искате ли
да се обзаложим
тогава?”
“Разбира се”, казва
президента
“залагам 25.000$,
че тестисите ми не
са квадратни”.

Старата дама му
казва: “ Добре,
съгласна съм, но
поради това, че
сумата е доста
голяма, ще дойда да
проверя утре в 10:00
часа с моя адвокат
като свидетел, ако
това няма да ви
накара да се
почувствате
неудобно”.
“Няма проблем”
казва президента
на Банката.
Същата вечер
президентът е много
нервен по отношение
на облога. Той
прекарва доста време
пред огледалото
оглеждайки
тестисите си,
обръщайки ги на
различни страни,
гледайки ги от
различни ъгли, само
и само да се увери,
че проклетите му
тестиси, по никакъв
начин не могат да
бъдат видяни като
квадратни и за да е
сигурен, че ще
спечели облога.
На другия ден точно
в 10:00 старата дама
и нейният адвокат
пристигат в офиса на
президента да
потвърдят облога.
Президентът
потвърждава облога
от предишния ден на
стойност 25.000$ ако
тестисите му са
квадратни.
Старата дама моли
президента да свали
панталоните си, за
да могат тя и
адвоката и да виждат
всичко и той ги
сваля.
Тя се приближава и
пита дали може да
пипне тестисите му
или не.
“Разбира се!”,
казва президента,
защото е честен
човек, “тъй като
заложената сума е
доста голяма,
трябва да сте 100 %
сигурна”.
И старата дама
започва да опипва
тестисите му с
усмивка...
В този момент
президентът вижда,
че адвоката на
старата дама
пребледнява и
започва да удря
главата си в стената.
Тоя я пита защо
адвоката и реагира
по този начин.
А тя му отговаря:
“Може би защото
се обзаложих с
него на 100.000$,
че около 10 часа
тази сутрин ще
държа в ръцете си
тестисите на
Президента на
Националната Банка
на Канада!”